Мисия
   Мисията ни е да извлечем оптимален резултат от заданието, да удовлетворим напълно изискванията и да поддържаме доверието във възможностите ни. Работим изцяло съобразявайки се с Вас, до пълна реализация на Вашите очаквания.
Подход
   Научният подход и сериозното отношение правят "АЛБА Технологии" ООД подходящ партньор за всеки, чиято цел е да развива бизнеса си в унисон със съвременните тенденции и новите технологии.
   "АЛБА Технологии" ООД разработва, изгражда и внедрява в експлоатация цялостни системи за управление на бизнес и производствени процеси, информационни системи, софтуер по поръчка и др. Извършва консултации в областта на информационните технологии, системното интегриране, иновативните подходи и решения. Екипът има опит в проектирането и производството на интелигентни прибори и апаратура със специфично приложение, както и на нестандартно електронно оборудване, отговарящи и на най-строгите норми за качество и надеждност.
Процеси
   При решаване на конкретна задача се правят задълбочени анализи на проблематиката и симулации на процесите, които я пораждат, с модерни физически и математически средства и методи. Крайният резултат е надеждно и високо ефективно решение, което е създадено специално за случая.
Преимущества
   Основното преимущество на "АЛБА Технологии" ООД се дължи на: утвърдените с годините възможности на създателите си,тяхното отговорно отношение към проблемите Ви, професионалният им подход,прогресивното им мислене, както и на нестихващите енергия и ентусиазъм, с които довеждат до успешен край всяко начинание.