Oracle:

   "За ИТ специалистите и мениджърите, всяко ниво на сертифициране от ORACLE представлява база за сравнение на опит и експертни способности, ценени и практически приложими в ИТ индустрията."

Още...      

Microsoft:

   "Уменията и препоръките са от решаващо значение в днешния свят на конкурентни пазари. Независимо дали сте професионалист или новак в технологиите, Microsoft сертификацията Ви помага да се изградите като експерт и да получите утвърждаване, признато от индустрията и необходимо за успеха Ви."

Още...      

СЕРТИФИКАТИ:  
MCPD: Web Developer .NET Framework 2.0
MCTS: .Net Framework 2.0: Web Applications
MCTS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0: Configuration
MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007: Configuration
MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 - Application Development
MCTS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0: Application Development
Oracle: Oracle Database 10g Administrator Certified Associate