Електронна поща
Електронната поща, също имейл (от англ.e-mail или email), е начин за създаване, съхраняване, изпращане, приемане и препращане на съобщения посредством електронни комуникационни системи...

Още...      

Интернет телефония
Интернет телефонията или съкратено VoIP (произнася се "Воайпи" от английски Voice over Internet Protocol - глас чрез Интернет протокол) е технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) благодарение на инфраструктурата на Интернет...

Още...      

"АЛБА Технологии БГ" ООД
e-mail:
 
phone:
+359 2 491 3695;
+44 870 495 1809
fax:
+359 2 480 2415;
+44 870 495 1876
GSM:
+359 88 878 16 50
 
ICQ:
110044866
110 044 866